Με τη χρήση πιστωτρικής δύνεται η δυνατότητα άτοκων δόσεων